Koszty dostawy

§ 1.
Koszty dostawy

Koszty dostawy uzależnione są od kraju, wagi oraz sposobu dostawy.

§ 2.
Polska

Dostawa mebli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest darmowa.

§ 3.
UE, Szwajcaria, Wielka Brytania.

Dostawa mebli na terytorium UE, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii jest darmowa.

§ 4.
Terytoria specjalne, Terytoria zamorskie, Regiony najbardziej oddalone.

Wycena kosztu dostawy mebli na terytoria specjalne, zamorskie, regiony najbardziej oddalone UE wymaga kontaktu z Działem Obsługi Klienta.

§5.
Inne
Wycena kosztu dostawy mebli na terytorium krajów nie wymienionych w § 2-4 wymaga kontaktu z Działem Obsługi Klienta.

§6.
Dział Obsługi Klienta
Dział Obsługi Klienta dostępny pod numerem telefonu: +48 690 091 069, email: kontakt@kutikai.pl.