Przykładowy formularz rezygnacji z umowy

(ten formularz należy wypełnić i przesłać w przypadku wyrażenia woli do odstąpienia od umowy)

 

Do:

Nazwa Kutikai Sp. z o.o.
Adres ul. Witolda Gombrowicza 1,

62-050 Mosina

Numer telefonu
Adres e-mail

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących przedmiotów/umowy dostawy następujących przedmiotów/umowy na wykonanie następujących przedmiotów (niepotrzebne skreślić):- – –

 

Imię i nazwisko/Firma
Adres
Data
Podpis klienta
Pobierz